REDACTIE DIGITALE NAR

De Nar Van Europa
redactie@fen-nederland.com
De redactie behoud zich het recht voor om ingezonden kopij, zonder opgaaf van reden,
te weigeren en/of in te korten.
De gepubliceerde bijdrage weerspiegelen niet noodzakelijkerwijze de mening van het bestuur.

Data uitgave en insturen Copy voor de Nar van Europa

Uitgave:


30 September 2023 

11 November  2023
30 December  2023
10 Februari     2024
15 April.          2024 (ALV editie)


Inleveren Copy voor:


20 September 2023

30 Oktober      2023
20 December  2023
30 Januari       2024
5   April            2024