REDACTIE DIGITALE NAR

De Nar Van Europa
Redactie: Gerald Doene
redactie@fen-nederland.com
De redactie behoud zich het recht voor om ingezonden kopij, zonder opgaaf van reden,
te weigeren en/of in te korten.
De gepubliceerde bijdrage weerspiegelen niet noodzakelijkerwijze de mening van het bestuur.

Data uitgave en insturen Copy voor de Nar van Europa

Uitgave:


15 September 2022. 

30 Oktober 2022.
15 December 2022.
30 Januari 2023.
15 Februari 2023.

30 Maart 2023. (ALV uitgave)

Inleveren Copy voor:


10 September 2022.

25 Oktober 2022
10 December 2022
25 Januari 2023
10 Februari 2023

25 Maart 2023