Ontstaan FEN Nederland


FEN Nederland is opgericht in 1970 door de toenmalig commissaris Jan Meeusen.


Voordien, en dit sedert 1968 werden er tussen Duitse, Nederlandse en Belgische carnavalsverenigingen reeds contacten gelegd, met de bedoeling een Europees gerichte carnavalsorganisatie op te richten.
In 1969 werden door de reeds gelegde contacten, de belangen zo groot, daardoor wijzigde de naam van D.E.K.V. naar B.E.K.V. (Bund Europaisch Karnevals-Verband e.V.).


In Duitsland was men reeds actief, en was de FEN een samensmelting tussen de “Bund Europaische Karnevals Vereine” (BEKV) en het Zuid-Duitse “Federation Europaische Narrenzunfte” (FEN). Deze twee overkoepelende organisaties kwamen in 1970 in Essen tot een fusie, en gingen samen verder als “Federation Europaische Narren, het woord Narrenzunfte werd aldus vervangen door Narren.


Door het contact van de Heer Meeuwsen, die secretaris was van de Lampegatse

carnavalsstichting “De Uile”, en tevens door de vele buitenlandse contacten, lid

waren van de “Bund Europaische Karnevals Vereine” (BEKV), werd deze benaderd

door zijn vriend Walter Klanert.

 

De eerste internationale voorzitter werd Walter Klanert en de afgevaardigd commissaris

voor Nederland werd Jan Meeuwsen, en voor België werd dat Pieter Peeters.

Zij kregen de opdracht om FEN in beide landen verder uit te bouwen.


Dat ging in Nederland razendsnel, en hadden zeer snel hun zelfstandigheid geregeld.

Binnen ‘n jaar hadden we een bestuur van 5 mensen, waren er statuten, huishoudelijk

regelementen, en werd FEN Nederland ingeschreven bij de Notaris in Eindhoven. We hadden in aanvang zo’n 30, voornamelijk Brabantse lid-verenigingen alsmede een gedrukt maandelijks blad, “De Nar van Europa”


De Heer Meeuwsen werd de eerste voorzitter en a.i. secretaris van FEN Nederland.

De federatie groeide al snel uit tot zo een 200 lid verenigingen en enkele honderden

persoonlijke leden, en een aantal regiobesturen in de 4 windstreken.

 

Tegenwoordig kent men bij FEN Nederland 7 regio's, te weten Noordwest, Noordoost, Oost, Midden, West, Zuid en Zuidwest.

Iedere regio heeft een regio bestuur dat de federatie vertegenwoordigd, en de leden te woord staat.

Sedert 2021 is FEN Nederland ook een samenwerking aangegaan met Tonpraten.nl.

FEN wil graag de typische activiteiten promoten, en daarnaast weer op nationaal niveau op de kaart zetten. Daarnaast staan samenwerkingen met Dansgardes en Blaaskapellen hoog op de agenda! Zij behoren allen immers tot ons cultureel erfgoed carnaval!