De doelstellingen van FEN Nederland zijn heel kort als volgt samen te vatten.

FEN Nederland is een landelijk opererende organisatie met contacten door geheel Europa.


 1.    Het bevorderen van de cultuur uiting die carnaval heet, en dit in de breedste zin van het woord, waarbij vriendschap,

        verbroedering en respect als belangrijkste gepropageerd worden.


 2.    Het op alle mogelijke legale wijze aandacht geven aan het gebeuren carnaval en haar randverschijnselen.


 3.    Het bevorderen van contacten tussen regionale federaties, carnavalsgroepen, verenigingen en persoonlijke leden  

        onderling zowel nationaal als ook internationaal.


 4.    Het zonodig uitwisselen van adressen van relaties, adverteerders, carnavalsgroepen, verenigingen en persoonlijke

        leden. Onderling zowel nationaal als internationaal, om de onderlinge contacten te vergroten en zodoende te

        verbeteren.


 5.    Het via een maandblad, e-mail en website, zaken carnaval en het carnavalverenigingsleven in het bijzonder te

        publiceren.


 6.    Het op verzoek, ondersteunen van de aangesloten lidverenigingen bij het opzetten van statuten en huishoudelijke

        reglementen, adressystemen, financiële systemen etc.


 7.    Het adviseren en ondersteunen in de uitvoering van activiteiten, op het gebied van carnaval en haar randverschijnselen,

        zulks op verzoek van de verenigingen.


 8.    Het organiseren  van het Nationale Prinsen Gala, Nationale Pronkzitting, en eventueel mede organiseren van diverse

        activiteiten zoals Dansfestivals, Blaaskapellen festival, artiestendagen, buitenlandse bezoeken en alle zaken die het

        contact en de sfeer tussen verenigingen kunnen verbeteren.


 9.    Het adviseren bij de aankoop van verenigingsonderscheidingen, kleding, steken, attributen op het gebied van carnaval,

        dansgroepen etc. zulks op verzoek.


 10.  Het eventueel op verzoek bemiddelen in het creëren van bijzondere onderscheidingen en ordetekenen.


 11.  Door het bezoeken van activiteiten van aangesloten leden en relaties, trachten de onderlinge verstandhoudingen te

        verbeteren en uit te bouwen tot een groot carnavalsnetwerk zowel nationaal als internationaal.


Doelstellingen FEN Nederland