De doelstellingen van FEN Nederland zijn heel kort als volgt samen te vatten.

FEN Nederland is een landelijk opererende organisatie met contacten door geheel Europa.


 1.   Het cultureel erfgoed carnaval in Europa, en in het bijzonder in Nederland, stimuleren, ontwikkelen

       en in een uniforme richting leiden, teneinde het Europees carnaval als dusdanig een eigen karakter te

       geven, met respect voor typische plaatselijke- en folkloristische gebruiken.


 2.   Het op alle mogelijke legale wijze aandacht geven aan het gebeuren carnaval en haar bijbehorende

       activiteiten.


 3.   Samenwerken met andere landen in een geest van culturele ontwikkeling, vriendschapsbanden smeden

       en onderhouden met verenigingen uit andere landen en gewesten, teneinde kennis te maken met

       andere gebruiken en tradities.


 4.   Het zonodig uitwisselen van adressen van relaties, adverteerders, carnavalsgroepen, verenigingen en

       persoonlijke leden. Onderling zowel nationaal als internationaal, om de onderlinge contacten te

       vergroten en zodoende te verbeteren.


 5.   Het via een maandblad, e-mail en website, zaken carnaval en het carnavalverenigingsleven in het

       bijzonder te publiceren.


 6.   Het op verzoek, ondersteunen van de aangesloten lidverenigingen bij het opzetten van statuten en

       huishoudelijke reglementen, adressystemen, financiële systemen etc.


 7.   Het adviseren en ondersteunen in de uitvoering van activiteiten, op het gebied van carnaval en haar

       randverschijnselen, zulks op verzoek van de verenigingen.


 8.   Het organiseren  van het Nationale Prinsen Gala, Nationale Pronkzitting, en eventueel mede

       organiseren van diverse activiteiten zoals Dansfestivals, Blaaskapellen festival, artiestendagen,

       buitenlandse bezoeken en alle zaken die het contact en de sfeer tussen verenigingen kunnen verbeteren.


 9.   Het adviseren bij de aankoop van verenigingsonderscheidingen, kleding, steken, attributen op het

       gebied van carnaval, dansgroepen etc. zulks op verzoek.


 10.  Het eventueel op verzoek bemiddelen in het creëren van bijzondere onderscheidingen en ordetekenen.


 11.  Door het bezoeken van activiteiten van aangesloten leden en relaties, trachten de onderlinge

        verstandhoudingen teverbeteren en uit te bouwen tot een groot carnavalsnetwerk zowel

        nationaal als internationaal.Doelstellingen FEN Nederland