Hoewel F.E.N. (Federatie Europese Narren) voor de gewone leek een volslagen onbekende is, geniet zij in de bonte carnavalsmiddens een ruime bekendheid. De naam van de organisatie verklapt trouwens meteen het internationale karakter.

Zij is inderdaad Europees maar is voornamelijk actief in Duitsland, Nederland en Belgie.

De F.E.N. werd opgericht in Duitsland einde de zestiger jaren, en vond interesse bij de Nederlandse- en Belgische carnavalsverenigingen sinds 1970.

FEN Nederland werdt opgericht te Eindhoven op 1 Mei 1970.


De voortdurende expansie heeft dan ook tot gevolg gehad dat de bestaande bestuursvormen regelmatig dienden herzien en aangepast te worden. Oorspronkelijk startte men uitsluitend met een nationaal bestuur, dat nadien als gevolg van de uitbreiding,  uiteindelijk uit te groeien naar regionale bestuursorganen.

Tegenwoordig kent men bij FEN Nederland 7 regio's, te weten Noordwest, Noordoost, Oost, Midden, West, Zuid en Zuidwest.

Iedere regio heeft een regio bestuur dat de federatie vertegenwoordigd, en de leden te woord staat.


Sedert 2021 is FEN Nederland ook een samenwerking aangegaan met Tonpraten.nl en het Duitse RKK.

FEN wil graag dat de typische activiteiten als tonpraten en gardedans promoten, en daarnaast weer op nationaal niveau op de kaart komen. Daarnaast staan samenwerkingen met Blaaskapellen hoog op de agenda! Zij behoren allen immers tot ons cultureel erfgoed carnaval!