PROTOCOL Eretekens en Draag-Orde

F.E.N. Nederland

Protocol Onderscheidingen en Jubilea

Jaar Orde / Onderscheiding:


F.E.N. Nederland laat ieder jaar speciale onderscheidingen ontwerpen voor het promoten en stimuleren van het Carnaval in het algemeen en voor haar leden in het bijzonder. Van deze jaarorde worden er 2 per seizoen uitgereikt aan een lidvereniging en wel 1 exemplaar met bon op het nationale Prinsen Gala, en 1 exemplaar bij uitnoding op uw carnavalsavond waarbij de vereniging bepaald welke personen in aanmerking komen. De uitreiking vind plaats door een (regio) bestuurder en geeft het geheel een speciaal tintje. Ook is er een mogelijkheid om persoonlijk en/of jeugdlid te worden. Persoonlijke leden ontvangen één jaarorde. Indien de lidvereniging een jeugdafdeling heeft, krijgen deze een Jeugd-onderscheiding.

Het secretariaat van de lidvereniging draagt zorg voor de reden/motivatie tot uitreiking en vraagt deze aan bij het regio bestuur.

De uitreiking vindt plaats indien de verenging aan zijn contributie betaalverplichting heeft voldaan.

 

Narren van Europa:


Verder zijn er diverse speciale onderscheidingen zoals de Zilveren, Gouden en Diamanten Nar, echter deze worden als waardering uitgereikt als verdienste naar de ontvanger en worden op voordracht van het verengingbestuur door de F.E.N. uitgereikt. Tevens is er een Bronzen Nar en een Donateurs insigne welk vrij aangeschaft kunnen worden door een ieder die de F.E.N. een warm hart toedraagt.

Bronzen Nar:
Alle F.E.N. begunstigen, Persoonlijke- en verenigings leden van F.E.N. Nederland kunnen de Bronzen Nar vrij aanschaffen. Voor verenigingen geld een max van 2 bronzen narren per jaar. De Bronzen Nar word echter zonder oorkonde verstrekt en kan worden aangevraagd via de Regio Besturen tegen betaling van € 15,00.


Via onderstaande link is deze Nar eenvoudig aan te vragen.

   Aanvragen Narren


 Zilveren Nar:

Carnavalsverenigingen kunnen ter waardering en stimulering voor haar leden deze aanvragen, dit middels het secretariaat van de vereniging, hierbij ligt ter grondslag een korte maar krachtige motivatie van de kandidaat/daten. Onderwerpen uit de motivatie kunnen worden meegenomen tijdens de uitreiking. Bij de uitreiking wordt tevens een oorkonde en reversinsigne verstrekt. De Zilveren Nar wordt op gepaste wijze uitgereikt door een F.E.N. bestuurder. De aanvraag voor de Zilveren Nar wordt verzorgd door de secretaris van de desbetreffende vereniging en gericht aan de secretaris van het Regio Bestuur F.E.N. Nederland. De Zilveren Nar wordt verstrekt tegen betaling van € 22,- vooraf te voldoen.


Via onderstaande link is deze Nar eenvoudig aan te vragen.

  Aanvragen Narren
Gouden Nar:

De Gouden Nar is een Onderscheiding die in beperkte mate wordt toegekend.

Hierdoor wordt de exclusiviteit min of meer gewaarborgd. Voor de aanvraag van de Gouden Nar geldt dezelfde procedure als bovenstaand, alleen moet de kandidaat minimaal 5 jaar drager zijn van de Zilveren- of Euro Nar, toekenning geschied middels een door aanvrager uitvoerig schriftelijk verzoek, omvattend een uitgebreide motivatie over de eventuele ontvanger van de Gouden Nar.

De Gouden Nar wordt verstrekt tegen betaling van € 44,- vooraf te voldoen.

De aanvraag voor de Gouden Nar wordt verzorgd door de secretaris van de desbetreffende vereniging en gericht aan de secretaris van het dagelijks bestuur F.E.N. Nederland per e-mail secretaris@fen-nederland.com

Uit deze motivatie worden enkele punten overgenomen die noodzakelijk kunnen zijn voor het samenstellen van ’n speech tijdens de uitreiking hiervan. Bij de Gouden Nar is uiteraard altijd de reversinsigne en een oorkonde inbegrepen.

Het Dagelijks Bestuur licht de aanvrager en het betreffende Regio Bestuur verder in over de eventuele toewijzing en uitreiking hiervan.

 Briljanten Nar:

De Diamanten Nar is bestemd voor Ere leden en Leden van Verdienste en in uitzonderlijke gevallen voor leden van lidverenigingen en is altijd inclusief oorkonde. De Diamanten Nar is daarnaast exclusief voor dragers van de gouden Nar.

De aanvraag voor de Diamanten Nar wordt verzorgd door de secretaris van de desbetreffende vereniging en gericht aan de secretaris van het dagelijks bestuur F.E.N. Nederland per e-mail secretaris@fen-nederland.com

Uit deze motivatie worden enkele punten overgenomen die noodzakelijk kunnen zijn voor het samenstellen van ’n speech tijdens de uitreiking hiervan. Bij de Diamanten Nar is uiteraard altijd de reversinsigne en een oorkonde inbegrepen.

Het Dagelijks Bestuur licht de aanvrager en het betreffende Regio Bestuur verder in over de eventuele toewijzing en uitreiking hiervan is na rijpberaad van het Dagelijks Bestuur.

De Diamanten Nar wordt verstrekt tegen betaling van € 75,- vooraf te voldoen.

 
Donateur Insigne:

De Donateurs Insigne wordt uitgereikt aan een ieder welk F.E.N. Nederland ondersteund met een jaarlijkse bijdrage van € 11,00. De insigne is voorzien van een jaartalplaatje en wordt toegevoegd met de jaar reversonderscheiding. Het jaartalplaatje met reversonderscheiding van het desbetreffende jaar/seizoen wordt jaarlijks na betaling van de bijdrage naar de donateur gezonden c.q. uitgereikt. Aanvraag via de Regio Besturen.

 Verenigings jubileum

Jubileum 11, 22, 33 jaar of een veelvoud hiervan.


Aan een vereniging welk het 11-22-33 jarig jubileum of een veelvoud hiervan viert, wordt een Jubileumschild met respectievelijk een Zilveren, Euro of Gouden Nar uitgereikt. Deze uitreiking wordt in de regel verricht door een lid Hoofd Bestuur. Van belang hierbij is dat vroegtijdig bij de F.E.N. bekend is wanneer het Jubileum zich voor doet.

De kosten hiervan worden gedragen door F.E.N. Nederland.Persoonlijk jubileum


Persoonlijke leden ontvangen bij hun 11, 22, 33 jarig jubileum respectievelijk een Bronzen, Zilveren of Gouden speld met inscriptie van het aantal jaren.Het Bankrekening nummer van F.E.N. Nederland is:

NL 28 INGB 0003 5774 58 t.n.v. Fed Eur Nar Ned

Bij betaling factuur nummer of/en onderwerp en vereniging vermelden.